Повечето специалисти, но също и дилетантите, не биха се поколебали и за миг да посочат Азия (Китай, Япония, Корея и пр.) за люлката на бойните изкуства. Дали обаче това отговаря на истината? Нима и ние, европейците, не сме имали наши собствени герои, бойци, рицари?

Практиките по бойни изкуства за деца и млади хора в неравностойно положение включват физическо възпитание или целенасочени упражнения, като например: игра, спорт, походи и други развлечения в контекста на техните семейни, училищни и обществени дейности. Съвременните научни изследвания на деца и юноши във възрастовата група 5-17 показват, че физическата активност при бойните изкуства насърчава и развива цялостно здравето им.

Бойните изкуства могат да бъдат практикувани като допълнителни рехабилитационни упражнения за подобряване на функционалния капацитет и физическите характеристики на тялото при хора, страдащи от хронични заболявания. Самите заболявания също се повлияват положително. Всъщност, повечето проучвания, изследващи ефектите върху здравето от практикуването на бойни изкуства, установяват такива положителни зависимости.

В бойните изкуства има японска терминология за поздрави, команди, позиции, техники и други, като перкусионни инструменти - Тайко, позиции, поразяващи техники и блокове, с ръце и крака, тренировъчни медоди на обучение, състезателни правила, които се изучават по време на подготовката. Има и устно обяснение за прилагането на техники и позиции.
В Бойните изкуства основните компоненти са Кихон, Ката и Кумите.

Бойните изкуства са особено полезни при работа с деца с увреждания, по различни причини. Първо, бойните изкуства задържат вниманието на децата ангажирано. Всички деца по природа обичат да играят и практикуването на бойни изкуства държи вниманието им заето. Разбира се, трябва да се вземе предвид пола на детето, физическото му състояние и възрастовата група, в която попада. Второ, практикуването на бойни изкуства ще им даде основни теоретични знания и ще им помогне да изградят практически умения, за да мога децата да реагират адекватно при екстремни ситуации в ежедневието.

Видеоклипове с лесни техники от бойните изкуства, които могат да се използват от жени, възрастни хора и хора с увреждания