Haber Akışı

Çıktılar / İndirilebilecek Belgeler

Gençlik Üzerinde Beklenen Etkiler:

 • Dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya olan engelli çocuklar / öğrenciler, ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre ayarlanan pedagojik önlemlerden yararlanacak ve böylece onların eğitiminde başarılı bir şekilde entegrasyonunu sağlayacak ve böylece hayatta başarılı olma şansları da artacaktır.
 • Örgün eğitim kurumları, dövüş sanatları eğitimini kendi spor müfredatlarına uygulayabilecek.
 • Normal okullar, özel ve kaynaştırma eğitimi veren okullar gibi okulların ve öğretmenlerin bağlı olduğu ulusal şemsiye kurumları proje el kitapçıklarını kullanarak personeline MAINCLUSION çıktılarını sunabilecektir.
Broşürü:
Broşürü
 

Fikri Çıktılar:

Projenin ana çıktıları şunlardır:

 • IO1 Vaka çalışmaları (ses, video, metin)
 • IO2 MAINCLUSION müfredat ve “Eğiticilerin Eğitilmesi” el kitabı
 • IO3 (Online / Mobil) dersi / eğitim materyali
 • IO4 Çevrimiçi eş destek ve eğitim portali platformu
 • IO5 İnteraktif eğitim videoları seti
 • IO6 Bireysel öğrenme için Mobil eğitim uygulaması

IO1: Vaka çalışmaları (ses, video, metin)

Hedefler:

 • Bulgaristan, Belçika, Türkiye, Yunanistan’dan çeşitli formatta (ses, video, metin) en az 100 adet geniş kapsamlı bir vaka çalışma verileri toplanacak ve toplanan bu veriler iyi / en iyi / kötü uygulamaları kapsayan bir kütüphane görevi görecektir. Bu kütüphane dövüş sanatlarının dezavantajlı gençlerin yeterlilik ve becerileri üzerindeki etkisine dair ayrıntılı bir fikir verecek nitelikte bir kütüphane görevi görecektir.
 • Proje faaliyetleri dezavantajlı gruplar ve/veya engelli öğrencilere destek veren beden eğitimi öğretmenlerinde yoğunlaşacaktır.

IO2: MAINCLUSION müfredat ve “Eğiticilerin Eğitilmesi” el kitabı

Hedefler:

 • Mevcut spor eğitimleriyle harmanlanması gereken dövüş sanatları eğitimi hakkında müfredat taslağını çıkarmak
 • Evangelos Vlachos tarafından yaygınlaştırılan yaklaşım çerçevesini takip etmek (Davranışsal, Duygusal ve Sosyal Zorlukları olan Çocuklar için Geleneksel Dövüş Sanatlarının Müdahale Programı Olarak Kullanılmasının Faydaları)
 • Proje uygulanması sürecinde ve sonrasında proje çıktılarını sürekli kullanılır kılmak için okullarda görev yapan öğretmen ve antrenörlere rehberlik yapmak, bu yönde eğitimler vermek
Müfredat:
.pdf
.doc
El kitabı:
.pdf
.ppt

IO3: (Online / Mobil) dersi / eğitim materyali

Hedefler:

 • IO2’de belirtildiği gibi ders materyalleri ve ilgili eğitim materyallerini hazırlamak ve yapıcı bir yaklaşımı izlemek
 • Hedeflenen öğretmen grubuyla pilot çalışma sırasında tekrarlayıcı bir yaklaşım kullanarak, proje süresince titiz bir çalışmayla ortaya konulan bir içerik oluşturmak
Bağlantı:
WWW
 

IO4: Çevrimiçi Eş Destek ve Eğitim Portali

Hedefler:

 • Bir çevrimiçi portal dövüş sanatları ve kaynaştırma konularına önem veren bir topluma (Moodle temelli açık kaynak kodlu yazılımlı) çevrimiçi bir öğrenme platformuna ulaşmalarını sağlayacaktır
 • Hem çevrimiçi portal hem de mobil uygulamanın (O6 nolu fikri çıktı) birbiriyle entegre edilmesiyle, mobil uygulamada bulunan içerik yönetilebilir olacak ve böylelikle, içerik kolay bir şekilde değiştirilebilecek ve haliyle, mobil uygulama güncellenebilecektir.
 • Yararlanıcı grubu gençler olduğu ve yeni yaklaşımlara ilgi duyduğu için dövüş sanatların etkisi artacak, yeni teknolojilerin kullanımını sağlanacaktır.
Bağlantı:
WWW
 

IO5: İnteraktif eğitim videoları seti

Hedefler:

 • Online (çevrimiçi) eğitimi daha anlamlı ve çekici kılacak linkler ve aynı zamanda tıklanabilir nesneler özelliğine sahip interaktif çevrimiçi eğitim videoları üretmek.
 • Öğreniciyi sürücü koltuğuna oturtarak diğer multimedya formlarından sıyrılmasını sağlamak.
 • Her izleyicinin bir sonraki hamleyi seçme ve onlara uygun çevrimiçi eğitim içeriğine erişme fırsatını elde etmesini sağlamak. Sadece çevrimiçi bir sunum izlemek yerine, kendi kişisel yollarını seçebilecek ve ihtiyaç duydukları öğrenme hedeflerine ulaşabileceklerdir.
Bağlantı:
WWW
 

IO6: Bireysel Öğrenme için Mobil Eğitim Uygulaması (Google Play bağlantısı)

Hedefler:

 • Mobil eğitimi mümkün kılacak Android tabanlı mobil bir uygulama geliştirilecek ve böylelikle, eğitim alanlar kişiler vaka çalışmalarına katılarak eğitim materyallerine bizzat kedileri de dahil olabilecek, platform yöneticisi tarafından onay verildikten sonra, materyalin geliştirilmesine katkı verebilecekler, onu kullanabilecek ve hatta öğretmenler ve paydaşlarla paylaşabileceklerdir.
 • Mobil uygulama içerisinde bulunan içerik çevrimiçi platform aracılığıyla da yönetilebilsin diye, mobil uygulama sürekli kontrol edilecek ve böylelikle, içerik kolay bir şekilde değiştirilebilecek ve haliyle, mobil uygulama güncellenebilecektir.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close