Haber Akışı

Amaç ve Hedefler

  • Uzakta/ kırsal alanlarda bulunan okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerin eğitilmesi ve aynı zamanda, cinsiyet, yaş, ırk ve yetenek farklılıkları gözetilmeksizin sosyal olarak dezavantajlı konumdaki öğrencilere Dövüş Sanatlarını tanıtıp, bu dezavantajlı gençlerin sosyalleşmesini, topluma daha fazla katılım göstermelerini teşvik etmek,
  • Özgüveninin güçlendirilmesi, şiddetin kontrol altına alınması ve kamunun bakış açısını değiştirilmesi için Dövüş Sanatlarının bir manivela görevi görmesini sağlamak.
  • Serebral Felç, İşitme & Görme engelli, Ampute, Otizm, Asperger Sendromlu, Dispraxia, DEHB ve diğer öğrenme güçlükleri olan zihinsel/bedensel engelli insanların Dövüş Sanatlarını yapabilmelerini sağlamak.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close