Haber Akışı

Children in karate clothingSpor, toplumlarımızda önemli bir rol oynamaktadır. Sporun çeşitli eğitim uygulamaları dayanışma, çeşitlilik, kapsayıcılık ve kültürel farkındalık değerlerini taşıması bakımında etkili olabileceği görülmektedir. Aynı zamanda spor toplumlarımızda sağlıklı bir fiziksel aktiviteyi sosyal ve kültürel miras ve çeşitlilik ile birleştiren belirli bir yere sahiptir. Çok motive edici ve ilginç olabildiği için, spor genç insanlarla çalışırken eğitim ve sosyal içerme yönüyle de çok güçlü bir araç olabilir. Hatta, farklı sosyal gruplar arasında bir köprü oluşturabilir ve böylelikle, karşılıklı anlayış ve diyalog daha iyi bir seviyede seyredebilir.

Dövüş sanatlarının kullanımı, eğitim ve ve sosyal içerme aracı olarak sporun değişik yeni olasılıklarını keşfetmektedir.
Bulgaristan’da ve hatta diğer Balkan ülkelerinde de engelliler ve diğer dezavantajlı gruplarda olanlar genellikle genç yaştan itibaren eğitim, istihdam ve toplum hayatından uzaklaştırılmıştır. Dışlama, onları başka insanlarla ilişki kurma ve bu ilişkileri geliştirme fırsatından mahrum bırakmaktadır ve hatta onların sosyal gelişim için gerekli olan fırsatlardan, sağlık ve refahın önemli belirleyicileri olan unsurlardan da mahrum bırakmaktadır. Somut bir spor etkinliği olan dövüş sanatları, dezavantajlı genç bireylerin yoksun olabilecekleri toplumsal beceriler kazanmalarına yardımcı olması bakımından çok uygundur.
Dövüş Sanatları onlara ekip çalışması ve işbirliğin, hedef belirleme, öz disiplin, başkalarına saygı ve kuralların önemi gibi konularda nasıl etkin bir şekilde iletişim kuracağını öğretir. Aynı zamanda, dövüş sanatları dezavantajlı öğrencilere güvenli ve destekleyici bir ortamda risk almalarını ve başarısızlığı ve başarıyı nasıl yönetileceklerine dair bir öğrenme süreci sağlar. Koçlar ve takım arkadaşları önemli rol modelleri sağlar ve gençlerin hayatları boyunca istihdam gibi diğer alanlarda uygulayabilecekleri becerileri geliştirmelerinde yardımcı olabilir. Fiziksel aktivitenin faydaları, engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm çocuklar için evrenseldir. Dezavantajlı öğrencilerin spor ve eğlence aktivitelerine katılımı onların topluma daha fazla katılımlarını teşvik eder, ve kondisyon kaybını en aza indirir, böylelikle fiziksel işlevleri optimize eder ve genel refahı arttırır.
Proje, uzak / kırsal alanlarda okullarda görev yapan spor öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, sosyal açıdan dezavantajlı öğrencilere sahip olan eğitimcilere “Martial Arts’ı” (Dövüş Sanatlarını) tanıtıp, bu eğitimciler aracılığıyla yaş, ırk, cinsiyet veya yaşa bakılmaksızın sosyal açıdan dezavantajlı gençlerin sosyal hata katılımlarını teşvik etmek öncelenmektedir. Böylelikle, Dövüş Sanatlarının söz konusu hedef kitlenin özgüvenini güçlendiren, şiddeti kontrol altına almalarını sağlayan, toplumun bakış açısını olumlu yönde değiştiren bir araç olmasını sağlamak mümkün olabilecektir. Gerekirse, kişinin ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun bir halde uygulanırsa Dövüş Sanatları neden herkes tarafından yapılamasın ki! Proje, mobil ve çevrimiçi bir eğitim ve topluluk platformu kullanarak kaynaştırma yönü olan dövüş sporların spor eğitimleri tarafından benimsenmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak için çeşitli yenilikçi teknikler önermektedir.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close