Nieuws Ticker

Children in karate clothing

Sport speelt een belangrijke rol in onze samenlevingen. De uiteenlopende educatieve praktijken van de sport kunnen efficiënt zijn om waarden als solidariteit, diversiteit, inclusiviteit en cultureel bewustzijn over te brengen. Het heeft een specifieke plaats in onze samenlevingen waar een gezonde lichaamsbeweging wordt gecombineerd met sociaal en cultureel erfgoed en diversiteit. Sport kan een zeer krachtig instrument zijn voor onderwijs en inclusie bij het werken met jongeren, omdat het zeer motiverend en interessant kan zijn. Het kan een brug slaan tussen verschillende sociale groepen en een beter wederzijds begrip en dialoog tot stand brengen.

Het gebruik van de vechtsport verkent verschillende nieuwe mogelijkheden van sport als instrument voor onderwijs en inclusie.

Zowel in Bulgarije als in andere Balkanlanden worden personen met een beperking en personen uit andere achtergestelde groepen vanaf jonge leeftijd over het algemeen uitgesloten van onderwijs, werk en gemeenschapsleven. Uitsluiting ontneemt hen kansen om relaties met anderen aan te gaan en te ontwikkelen – kansen die essentieel zijn voor hun sociale ontwikkeling en belangrijke determinanten van gezondheid en welzijn.

De vechtsport als concrete sportactiviteit is zeer geschikt om kansarme jongeren te helpen bij het verwerven van sociale vaardigheden die zij wellicht missen. Het leert hen hoe ze effectief kunnen communiceren en het belang van teamwerk en samenwerking, het stellen van doelen, zelfdiscipline, respect voor anderen en het belang van regels. Krijgskunsten stellen ook kansarme studenten in staat om risico’s te nemen en te leren hoe ze met mislukking en succes kunnen omgaan in een veilige en ondersteunende omgeving. Coaches en teamgenoten bieden belangrijke rolmodellen en kunnen jongeren helpen vaardigheden te ontwikkelen die ze kunnen toepassen in andere aspecten van hun leven, zoals werk. De voordelen van lichaamsbeweging zijn universeel voor alle kinderen, ook voor kinderen met een handicap. De deelname van kansarme leerlingen aan sport en recreatieve activiteiten bevordert de inclusie, minimaliseert de deconditionering, optimaliseert het fysieke functioneren en verbetert het algemene welzijn.

Het project bereikte zijn hoofddoel om sportleraren op te leiden op scholen in afgelegen/plattelandsgebieden en op scholen met veel sociaal achtergestelde leerlingen. De projectpartners introduceerden Krijgskunsten als benadering om de opneming van sociaal benadeelde jeugd, ongeacht leeftijd, ras, geslacht of capaciteit te bevorderen, en de Krijgskunsten werden een hefboom om zelfvertrouwen te versterken, geweld te controleren en communautaire aspecten te versterken. Er is geen reden waarom Krijgskunsten niet door iedereen met, indien nodig, de juiste aanpassing aan het individu kunnen worden beoefend.

Het project verstrekte een waaier van innovatieve technieken om het begrijpen van inclusieve martial arts sport trainingen te bevorderen en te vergemakkelijken, gebruikend een mobiele en online opleiding en een communautair platform.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close