Νέα

Children in karate clothing

Τα αθλήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες μας. Οι ποικίλες εκπαιδευτικές πρακτικές άσκησης των αθλημάτων, μπορούν να εκφράσουν αποτελεσματικά αξίες όπως η αλληλεγγύη, η διαφορετικότητα, η ενσωμάτωση και η πολιτισμική επίγνωση.

Επιπλέον τα αθλήματα  έχουν έναν συγκεκριμένο ρόλο στις κοινωνίες μας συνδυάζοντας την υγιή φυσική δραστηριότητα με την κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά και την ποικιλία.  Επίσης μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στην εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται σε νέους ανθρώπους διότι  μπορεί να προσφέρει κίνητρα και να κινήσει το ενδιαφέρον.  Ακόμη τα αθλήματα μπορούν να γεφυρώσουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και να συμβάλουν σε καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και διάλογο μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν.

Η χρήση των πολεμικών τεχνών εξερευνά πολλές νέες δυνατότητες των αθλημάτων ως εργαλείο εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Σε αρκετές βαλκανικές χώρες, τα άτομα με αναπηρία και άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, γενικά αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες έως και αποκλείονται από την εκπαίδευση, την εργασία και την ζωή σαν ενεργά μέλη της κοινότητας από νεαρή ηλικία. Αυτός ο αποκλεισμός που υφίστανται, τους στερεί πολλές ευκαιρίες από το να βρεθούν με άλλα άτομα και να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις μαζί τους- ευκαιρίες που τους είναι απαραίτητες στην κοινωνική τους ανάπτυξη και στην υγεία τους καθώς και στην ποιότητα ζωής τους.

Οι πολεμικές τέχνες ως αθλητική δραστηριότητα είναι καλά δομημένες ώστε να βοηθούν μειονεκτούντες  νέους να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες ίσως να τους λείπουν.  Οι πολεμικές τέχνες διδάσκουν πως να επικοινωνούν αποτελεσματικά όπως επίσης και την σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, της στοχοθεσίας, της αυτοπειθαρχίας, του σεβασμού προς τους άλλους και την σπουδαιότητα των κανόνων.

Οι πολεμικές τέχνες επίσης επιτρέπουν στους μειονεκτούντες μαθητές να παίρνουν ρίσκα και να μαθαίνουν πως θα διαχειρίζονται την αποτυχία και την επιτυχία σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Οι προπονητές και οι συναθλητές αποτελούν σημαντικά πρότυπα και μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες που μπορούν να εφαρμόσουν σε άλλους τομείς της ζωής τους, όπως η εργασία. Τα πλεονεκτήματα της φυσικής δραστηριότητας είναι ορατά σε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία. Η συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία στα αθλήματα και στις δημιουργικές δραστηριότητες προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση, μειώνει τις φοβίες, βελτιώνει την φυσική λειτουργία του οργανισμού και βελτιστοποιεί  γενικότερα την ποιότητα ζωής.

Το έργο έχει ως κύριο σκοπό να εκπαιδεύσει δασκάλους / καθηγητές φυσικής αγωγής οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία τα οποία βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές (πχ νησιά, χωριά στην επαρχία κλπ). Επιπλέον απευθύνεται σε δασκάλους οι οποίοι έχουν μειονεκτούντες μαθητές και θέλουμε να προτείνουμε την εισαγωγή των Πολεμικών Τεχνών στην εκπαίδευση για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των κοινωνικά μειονεκτούντων νέων ανεξάρτητα από ηλικία, φυλή, φύλο ή ικανότητες. Θέλουμε να προωθήσουμε τις Πολεμικές Τέχνες ώστε να αποτελέσουν ένα σκαλοπάτι για την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, του ελέγχου της βίας και την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών της κοινότητας στην οποία ζουν μαθητές και δάσκαλοι.  Οι Πολεμικές Τέχνες μπορούν να  μπορούν να εξασκηθούν από όλους και αν είναι απαραίτητο, μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα σε κάθε άτομο.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close