Nieuws Ticker

Inclusieve vrijetijdsactiviteiten – Enquête

Children in karate clothing

Beste,

Het belang van vrijetijdsactiviteiten voor de psychologische, cognitieve, maatschappelijke, beroepsmatige en lichamelijke ontwikkeling van jongeren wordt algemeen erkend.

Dit is ook het geval voor inclusieve vrijetijdsactiviteiten waarbij ook jongeren met een beperking actief betrokken worden. Ons project PositiveLeisure4Youth wil bijdragen aan het welzijn van jongeren met een beperking, door na te gaan hoe deze jongeren actief bij vrijetijdsactiviteiten kunnen worden betrokken.

We voeren hierrond momenteel een onderzoek uit in België, Servië, Oostenrijk en Bulgarije waarbij we 2 vragenlijsten hanteren:

Graag hadden wij uw medewerking willen vragen om deel te nemen aan dit onderzoek, alsook uw leden te informeren over dit onderzoek.

Meer informatie over ons project vindt u op onze website: http://www.leisure4youth.eu/?lang=du.

Hoogachtend en bij voorbaat bedankt.
Karel Van Isacker
Projectteam België

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close