Νέα

Αρχική συνάντηση στην Φιλιππούπολη, Βουλγαρία

Στις 31/10-01/11 το έργο «Πολεμικές Τέχνες ως εργαλείο για την ενσωμάτωση» οργάνωσαν μια πολύ παραγωγική αρχική συνάντηση στο Σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Paisii Hilendarski, στην όμορφη πόλη της Φιλιππούπολης, Βουλγαρία. Οι εταίροι επισκέφθηκαν επίσης τις εγκατάστασεις του EWTO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός WingTsun)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close