Νέα

Σκοποί και Στόχοι

  • Η εκπαίδευση των καθηγητών φυσικής αγωγής σε σχολεία σε απομονωμένες/αγροτικές περιοχές καθώς και εκείνους που έχουν πολλούς μειονεκτούντες μαθητές στην εισαγωγή των Πολεμικών Τεχνών για την προώθηση της ενσωμάτωσης των κοινωνικά μειονεκτούντων νέων ανεξάρτητα από ηλικία, φυλή, φύλο ή ικανότητα.
  • Να γίνουν οι Πολεμικές Τέχνες ένα σκαλοπάτι για την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, του ελέγχου της βίας και της ενδυνάμωσης σε τομείς της κοινότητας.
  • Να επιτρέψουν οι Πολεμικές Τέχνες την εκπαίδευση σε άτομα με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών και των μαθησιακών/νοητικών αναπηριών (εγκεφαλική παράλυση, κώφωση, οπτική δυσκολία, ακρωτηριασμός, αυτισμός, σύνδρομο Ασπεργκέρ, Δυσπραξία, υπερκινητικό σύνδρομο και άλλες μαθησιακές δυσκολίες)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close