Νέα

Αποτελέσματα / Downloads

Αναμενόμενος αντίκτυπος στους νέους:

 • Τα άτομα/ οι μαθητές με αναπηρία από απομονωμένες περιοχές που είναι σε κίνδυνο αποκλεισμού θα επωφεληθούν από τα παιδαγωγικά μέτρα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις τους, αυξάνοντας έτσι την επιτυχημένη τους ενσωμάτωση στην εκπαίδευση, μεγαλώνοντας έτσι τις ευκαιρίες τους να πετύχουν στην ζωή.
 • Τα σχολεία θα μπορούν να συμπεριλάβουν την εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες στο σχολικό πρόγραμμα.
 • Οι εθνικοί σύλλογοι για καθηγητές, σχολεία, ειδική αγωγή κλπ θα μπορούν να προσφέρουν τα αποτελέσματα του MAINCLUSION στο προσωπικό τους χρησιμοποιώντας τα εγχειρίδια.

Αποτελέσματα:

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα είναι:

 •  ΙΟ1 Μελέτη Πρακτικών (ήχος, εικόνα, κείμενο)
 • ΙΟ2 Πρόγραμμα MAINCLUSION και εγχειρίδιο “Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές”
 • ΙΟ3 Υλικό εκπαιδευτικό (online/κινητό)
 • ΙΟ4 Online υποστήριξη και εκπαιδευτική πλατφόρμα
 • ΙΟ5 Σετ απο διαδραστικά βίντεο
 • ΙΟ6 Εφαρμογή για κινητά με μοναδικό εκπαιδευτικό μονοπάτι

ΙΟ1 Μελέτη Πρακτικών (ήχος, εικόνα, κείμενο)

Στόχοι:

 • Να συλλεχθεί μια μεγάλη ποσότητα από πρακτικές σε μια ποικιλία φορμάτ (ήχος, εικόνα, κείμενο) από την Βουλγαρία, το Βέλγιο, την Τουρκία και την Ελλάδα -το λιγότερο 100 συνολικά- που θα λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη με καλές/καλύτερες/κακές πρακτικές, προσφέροντας μια λεπτομερή ανάλυση στην επιρροή των πολεμικών τεχνών στις ικανότητες και δεξιότητες των μειονεκτούντων νέων.
 • Η εστίαση θα δοθεί ιδιαίτερα στους καθηγητές αθλημάτων οι οποίοι υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία ή από ευπαθείς ομάδες.

ΙΟ2 Πρόγραμμα MAINCLUSION και εγχειρίδιο “Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές”

Στόχοι:

 • Να οριστεί η περιγραφή του προγράμματος για την εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες, το οποίο χρειάζεται να είναι προσαρμόσιμο με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό για αθλήματα.
 • Να ακολουθηθεί η προσέγγιση που υποστηρίζεται από τον Ευάγγελο Βλάχο (Τα πλεονεκτήματα της χρήσης παραδοσιακών πολεμικών τεχνών ως πρόγραμμα παρέμβασης για τα παιδιά με συμπεριφορικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες) The Benefits of Using Traditional Martial Arts as an Intervention Programme for Children with Behavioural, Emotional and Social Difficulties
 • Να παρασχεθούν κατευθυντήριες γραμμές σε δασκάλους και προπονητές σε σχολεία για το πως θα διδάσκουν το μάθημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η εκμετάλλευση ενός αποτελέσματος κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του έργου.
Διδακτέα:
.pdf
.doc
Εγχειρίδιο:
.pdf
.ppt

ΙΟ3 Υλικό εκπαιδευτικό (online/κινητό)

Στόχοι:

 • To prepare the course material and associated training material as outlined in IO2 and following the positive approach
 • To create a content which will be fine-tuned throughout the project duration, using an iterative approach during the piloting with the target group of teachers
Σύνδεση:
WWW
 

ΙΟ4 Online υποστήριξη και εκπαιδευτική πλατφόρμα

Στόχοι:

 • Να αναπτυχθεί μια online πλατφόρμα που όχι μόνο θα προσφέρει στην κοινότητα θέματα σχετικά με τις πολεμικές τέχνες και την ένταξη, αλλά θα παρέχει και πρόσβαση σε online εκπαίδευση (open source software, βασισμένο στο Moodle).
 • Να ενσωματωθεί και η online πλατφόρμα και η εφαρμογή για κινητό (IO6) έτσι ώστε το περιεχόμενο μέσα στην εφαρμογή να διαχειρίζεται και από την online πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας έτσι την εύκολη προσαρμογή περιεχομένου και επικαιροποίηση της εφαρμογής.
 • Να επιτραπεί η χρήση νέων τεχνολογιών οι οποίες θα βελτιώσουν τον αντίκτυπο των πολεμικών τεχνών καθώς η ομάδα των επωφελούμενων είναι νέοι και ενδιαφέρονται για μοντέρνες προσεγγίσεις.
Σύνδεση:
WWW
 

ΙΟ5 Σετ απο διαδραστικά βίντεο

Στόχοι:

 • Να παραχθούν διαδραστικά online εκπαίδευτικά βίντεο που θα έχουν αντικείμενα που μπορείς να κάνεις κλικ και links που θα κάνουν την online εκπαίδευση πιο απτή και ενδιαφέρουσα.
 • Να ξεχωρίσουν από άλλους τύπους multimedia βάζοντας τον εκπαιδευόμενο στην θέση του οδηγού.
 • Να επιτρέψουν σε κάθε θεατή να έχει την δυνατότητα να επιλέγει την επόμενη κίνηση και να έχουν πρόσβαση online στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι σχετιζόμενο με αυτούς. Αντί απλά να βλεπουν μια παρουσίαση, θα μπορούν να επιλέγουν το δικό τους προσωπικό μονοπάτι και να συναντούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους που χρειάζονται.
Σύνδεση:
WWW
 

ΙΟ6 Εφαρμογή για κινητά με μοναδικό εκπαιδευτικό μονοπάτι (Σύνδεσμος Google Play)

Στόχοι:

 • Να αναπτυχθεί μια Android εφαρμογή για κινητά που θα επιτρέπει την εκπαίδευση μέσω κινητού, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συνεισφέρουν στο εκπαιδευτικό υλικό με μελέτες περιπτώσεων και -έπειτα από έγκριση- να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και να το μοιράζονται με άλλους δασκάλους και επωφελούμενους.
 • Να ενσωματωθεί η εφαρμογή για κινητά έτσι ώστε το περιεχόμενο μέσα στην εφαρμογή να μπορεί να διαχειριστεί μέσα από την πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας έτσι την εύκολη προσαρμογή περιεχομένου και επικαιροποίηση της εφαρμογής.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close